Lowlands (FL) (lower) by Findlay//Sandsmark

Arrangementsinformasjon

NO (See english below)
27 + 28 August @ 19.30 (dørene åpner kl. 19.00)
Lowlands (FL) (lower) av Findlay//Sandsmark
Billetter: 150kr/ 100Kr student

Vi vil trenge navn på de som faktisk skal benytte billettene for å ha full kontroll på hvem som er på huset, grunnet korona-situasjonen. Vi ber deg derfor om å sende oss fullt navn + tlf. nr. på epost: info@rimi-imir.no (i tillegg til å kjøpe billett på ticketco). Tusentakk!
________________________________________
Velkommen til sesongens første forestilling på Rimi/Imir denne høsten. Selv om det er usikre tider så stiller vi likevel med et spennende program du ikke bør gå glipp av.

Findlay//Sandsmark (med sammarbeidspartnere) vil kickstarte med en unik og intiv versjon av Lowlands (florida) <lower> med kun to forestillinger før de tar forestillingen til Trondheim-Rosendal teater. Her har du altså sjansen igjen hvis du har gått glipp av den i Stavanger før.
Denne spesielle kun-norske versjonen inkluderer input fra Stavanger musikeren Gaute Granli på gitar (som stepper inn for Chris Brokaw som ikke har mulighet til å delta fra USA grunnet corona situasjonen.

Lowlands (FL) (lower) av Findlay//Sandsmark
med Pål Asle Pettersen, Chris Brokaw, Nils Erga, Sander L. Haga, Jon Refsdal Moe, Jean-Vincent Kerebel, Peter Warren, Gaute Granli (for Chris Brokaw), Vegard Ravndal.

«Det er dette bildespråket Findlay/Sandsmark mestrer så uhyre godt, som alltid slår meg som en knyttneve i magen.
Som når Sandsmark danser med ryggen mot publikum, i mørket med et rødt glødende lys innenfor jakka. Vi ser det røde lyset blø gjennom og tegne opp konturene av en sterk kropp som jobber alene i mørket. Det er disse enkeltelementene som gjør denne amerikanske drømmen så levende, så brennende og blødende, som gjør at Findlay og Sandsmark alltid beveger seg i randsonen av hva teater kan og skal være.» -Klassekampen

«lowlands (FL) er et moderne, geografisk portrett. Med et forlokkende og foruroligende uttrykk drar forestillingen publikum inn og ut av minnet om et sted. » - scenekunst.no

Lowlands er en «mäktig föreställning om erfarenheten att komma från en viss geografisk plats, och hur den präglar de erfarenheter som görs senare i livet… med en välkommen långsamhet allting spelas upp… till det vackra och mörkt behagliga i det visuella på scenen.» -Norsk Shakespeare tidsskrift

‘Daytona Beach Forever!’

Lowlands (florida) utforsker og mediterer over den frastøtende og forlokkende naturen av Daytona (eller Florida, eller USA) og jobber med fysiske forskyvninger og geografisk dislokering, og forestillingem utfolder seg som en filmatisk-konsert-koreografisk opplevelse, som puster og brenner lanskapet inn i kroppen, så vel som i sjelen.

Forestillingen fungerer som en visuell konsert med energien rettet mot og gjennom et koreografisk senter, og er satt blant en overveldende representasjonsskildring av et sted som beveger seg mot abstraksjon, som prøver å putte landskapet i kroppen. Kroppen til utøverne, av bevegelsene, av betrakteren, av musikken, av vårt kollektive delte øyeblikk og sjeler. Arbeidet har vært opptatt med flere dikotomier her: det sublime og naturen kontra det groteske og frastøtende. Eller frastøting og tiltrekning. Motbydelig og forførende. Florida, Amerika, minner, historie, herkomst, og så videre. Noesom starter med å smake utrolig godt, men som på en eller annen måte ender opp med å smake mer og mer drit jo mer du tygger.


Co-produced by: Bit Teatergarasjen-Bergen and Black Box teater-Oslo.
Supported by: Norsk Kulturråd, Stavanger Kommune, Rogaland Fylkeskommune, and apap-Performing Europe 2020- a project co-founded by Creative Europe Programme of the European Union.

***********************************

EN
27 + 28 August @ 19.30 (doors open @ 19.00)
Lowlands (FL) (lower) by Findlay//Sandsmark
Tickets: 150kr/ 100Kr student

We'll need the name of the people actually using the tickets to have control over who's in the building, due to the corona situation. Therefore we ask you to send us the full names + phone number on email: info@rimi-imir.no (In addition to buying your ticket on ticketco). Thank you!
________________________________________
Welcome to the seasons first performance here at Rimi/Imir this fall.
Even if these unceirtan times are upon us we're still here with an exciting program you shouldn't miss. Findlay//Sandsmark (and collaborators) will kick things off with a unique and intimate version of Lowlands (florida) <lower> for only 2 performances before they take the work to Trondheim-Rosendal Teater. So if you have missed it in Stavanger before, here is your chance.
This special all Norwegian version will include input from Stavanger musician Gaute Granli on guitar (who will step in for Chris Brokaw who can’t make it over from the USA due to the corona situation.).

Lowlands (FL) (lower) by Findlay//Sandsmark
with Pål Asle Pettersen, Chris Brokaw, Nils Erga, Sander L. Haga, Jon Refsdal Moe, Jean-Vincent Kerebel, Peter Warren, Gaute Granli (for Chris Brokaw), Vegard Ravndal

lowlands (florida) explores and meditates over the repulsive and alluring nature of Daytona (or Florida, or the USA) , and working with physical displacements and geographic dislocation, the performance unfolds as a cinematic-concert-choreographic experience, which breathes and burns the place and landscape into the body, as well as the soul.

Functioning as a visual concert with its energy directed towards and through a choreographic center, it is set amongst an overwhelming representational depiction of a place which moves towards abstraction, attempting to put the landscape in the body. The body of the performers, of the movement, of the viewer, of the music, of our collective shared moments and soul. The work has been occupied with several dichotomies here: the sublime and nature vs. the grotesque and repulsive. Or repulsion and attraction. Disgusting and seductive. Florida, America, memories, history, ancestry and on and on. Something that starts off tasting so very good, but some how turns to the taste of shit the more you chew it.

Co-produced by: Bit Teatergarasjen-Bergen and Black Box teater-Oslo.
Supported by: Norsk Kulturråd, Stavanger Kommune, Rogaland Fylkeskommune, and apap-Performing Europe 2020- a project co-founded by Creative Europe Programme of the European Union.